26 thoughts on “Nhạc Chế Parody – KẺ HAI MẶT SỐNG GIẢ TẠO – Có Ai Lấy Thước Mà Đo Lòng Người?

  1. Nhìn ông này giống Bùi Tiến Dũng Trung vệ đội Việt Nam nhỉ. Có họ hàng gì k vậy. Hihi

  2. FC iodld hoàng tử Bùi Thành Công wa rất hay wa đi iodld tuyệt vời đỉnh cao vời hoàng hảo OK iodld Number One

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *