Nhạc Chế | MƯỢN TIỀN KHÔNG TRẢ | Bộ Muốn Tính Dựt Luôn Hả | Nhạc Chế Đúng Thực Tế.*Nhạc Chế | MƯỢN TIỀN KHÔNG TRẢ | Bộ Muốn Tính Dựt Luôn Hả | Nhạc Chế Đúng Thực Tế.
*Chế Tác & Trình Bày : Bùi Thành Công
*Beat : Mai Thảo – Công Trình
*FaceBook :
*FanPage :

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

19 Comments

 1. Nhạc Chế Việt Nam 09/08/2019
 2. Ut Hien 09/08/2019
 3. Xuyen Nguyen 09/08/2019
 4. Nhai Dinh 09/08/2019
 5. dj Le 09/08/2019
 6. dj Le 09/08/2019
 7. Tiến Phạm 09/08/2019
 8. Minh Luong Van Minh 09/08/2019
 9. vợ yêu chồng nguyễn 09/08/2019
 10. đất phongxx 09/08/2019
 11. ngoc hăng love 09/08/2019
 12. Bơ Bơ Kids 09/08/2019
 13. thien huong 09/08/2019
 14. Lien Ha 09/08/2019
 15. Trương Ngọc Phương 09/08/2019
 16. Hung Nguyen 09/08/2019
 17. Hung Nguyen 09/08/2019
 18. thanh nhàn 09/08/2019
 19. Minhthuan Pham 09/08/2019

Leave a Reply