25 thoughts on “Nhạc Chế Gà Ta Hại Ta

  1. Nhạc hay lắm đó ban hiền ủng hộ b trước nè đủ luôn b hiền nhé rảnh qua thăm mình ủng hộ mình với nha b. Tt lâu dài b hiền nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *