-Nhạc Chế Đời Hiệp Sĩ | Anh Hùng Thầm Lặng | Vì Nghĩa Mà Quên Thân.Tiếc Thương Cho Những Con Người Bình Dân Mà Có Tấm Lòng Cao Cả .Vì Nhân Nghĩa Mà Không Ngại Hy Sinh Bản Thân Mình Luôn Sẳn Lòng Ra Tay Trừ Giang Diệt Bạo,Thật Đáng khâm Phục.
-Chế Tác & Trình Bày : Trương Danh
-Beat : Mai Thảo – Công Trình Kara
-Facebook :
-FanPage :

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

20 thoughts on “Nhạc Chế Đời Hiệp Sĩ | Anh Hùng Thầm Lặng | Vì Nghĩa Mà Quên Thân.

  1. hi co phai ah trương hat k ta sao k cho ke sâu da đi ma nguyên ngưoi tôt da đi vây nge ma đau long qua😭😭😭

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *