10 thoughts on “Nhạc Chế | Cơn Bão Số 3 ( Sơn Tinh ) | Bão Đi Qua Nỗi Đau Ở Lại | Nghe Mà Đau Lòng.

  1. Tuyệt Vời Bạn Ơi Nghe Qua Bảo Tố Phong Ba Với Ta Nghe Hết Bài Ca Bão Bay Nơi Xa Thiết Tha Người Ca A DI ĐÀ PHẬT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *