38 thoughts on “Nhạc Chế 8 Khu Chí Hòa – Clip Hot 2018 New New

  1. Ở Tù nhiều..!!..Tui Nói ra Gia Đình nói Tui Xạo Lồn…!!??..Chứ Ở Tù nhiều đâm ra nghiện luôn đó.!!.Đi án phải 5 tới 7 năm.!!?!!!..Mà ở tù phải hai tới ba khoá trở lên mới có kính nghiệm.!!..

  2. Nàng sinh viên ấy kiếp nghèo không cam đành, đồng tiền lôi kéo vô vũ trường làm cave😰. 1 câu nói thật với nhiều bạn sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *