N
hà màng, nhà kính, nhà lồng, mái vòm thông dụng.
Theo tiêu chuẩn của Israel, phù hợp với miền Bắc.
Bạn nào cần bản vẽ chi tiết cmt mail mình gửi nhé!

Greenhouse You should build.
israel technology.
Thank!

Mô hình 3D nhà màng mái hở 2060m2/ 3D greenhouse israel

Nhà màng trồng hoa Lan

What Type of Greenhouse Should You Build?

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

7 thoughts on “Nhà màng mái vòm 3D/ 3D Greenhouse You should build

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *