27 thoughts on “Nguyễn Xuân Tiếp_ Kế toán tổng hợp, lập BCTC online Bài 1

  1. E đang cbi làm ktoan tổng hợp n e chưa biết đóng bảo hiểm cho công nhân tnao nhờ thầy giúp em với ạ

  2. Hiện tại tôi đang chuẩn soạn giáo trình mới nhất cho năm 2019 nên giáo trình cũ sẽ tạm thời không sử dụng nữa. các bạn chờ nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *