28 thoughts on “Nguyễn Mai Thúy – Kidz ( Prod. Magestick Records )

  1. những bài Rap này từ cuộc sống xung quanh của anh Phúc ! Và đó cũng là những người anh Phúc có thể quen biết ! Sau này về VN muốn gặp anh một lần !!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *