QTV | Sinh ra và lớn lên gắn với mảnh đất nông thôn, ông Nguyễn Quang Mâu đã xây dựng nên thương hiệu gốm Đất Việt, không chỉ tận dụng nguồn đất giá trị ở Tràng An, Đông Triều mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều lao động nơi đây.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: [email protected], công ty xây dựng đất việt.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xây Dựng: https://keshadaily.com/category/xay-dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *