31 thoughts on “Người đến từ Triều Châu – Quang Linh

  1. Hồi đó nghe bài này trong dĩa, có ghép 1 đoạn hoạt hình nhìn khá hay h tìm lại không đc =(

  2. tháng 10/2019. Bỗng buồn với cuộc sống hiện tại, nhớ tới ngày xưa thật đẹp biết bao. Thế là nghe lại và hát theo một cách ngon ơ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *