17 thoughts on “Ngựa ô thu phí – Nhạc chế vui – hài hước vô đối

  1. hay vui, nhưng cái đoạn người, ngựa tè thì cằm theo cái bịch ko hay, nghe mất vệ sinh quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *