nhạc chế Giác Huệ xin được ra mắt cùng các kháng giả , nhạc chế mang tâm trạng của một người phật tử có tấm chân tình tha thiết với phật Pháp, với giáo pháp của đức thế tôn, lời nhạc du dương mang đầy ý nghĩa đưa tâm ta về với thiền môn thanh tịnh . Nam Mô a Di Đà Phật

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm ca khúc Nhạc Chế: https://keshadaily.com/category/nhac-che

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *