36 thoughts on “nghề nuôi gà đá. Trại gà Kiên Giang

  1. k biết chơi gà đừng có nói tào lao bạn ơi….mà cha bạn chơi gà v mà s bạn k biết gì về gà hết z toàn nói nhãm

  2. Gá Đá là gà gì vậy bạn ơi?lần đầu tiên mình nghe thấy loại gà đá đó bạn, ở đây họ hay dùng từ là gà chọi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *