26 thoughts on “Nghe Đi Rồi Khóc Nhá | Nhạc Buồn Cho Người Thất Tình Mới Chia Tay | Nghe Đi Cho Đời Bớt Khổ Đau

  1. Anh khanh oi neu anh co nghe dc cac bai nay thi hay doc binh luan nay tuy ta chia tay nhung e van nho anh nhieu lam co le trong tinh yeu dau phai ai cung may man tim dc nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *