Mở Kinh Phật Sám Hối Tội Lỗi Được Lộc Trời Ban An Yên Hạnh
Phúc công Đức Vô Lượng

Kinh Phật Hay là kênh tổng hợp kinh tụng,thuyết pháp phật giáo hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…Với mong muốn truyền thông phật giáo đến với tất cả mọi người, đồng được thấm nhuần giáo pháp, tuệ căn tăng trưởng, phước huệ trang nghiêm, chúng sanh dị độ, Phật đạo viên thành. Chúc quý vi nghe kinh,pháp thân tâm an lạc .

🙏🌷🙏🌷🙏Mời quý phật tử và quý vị LIKE và ĐĂNG KÝ đẻ theo dõi các video mới nhất từ Kênh :GIÁC NGỘ ! Nam mô A Di Đà

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

21 thoughts on “Nếu Muốn Tâm Bình An Mở Kinh Phật Sám Hối Tội Lỗi Được Lộc Trời Ban An Yên Hạnh Phúc

 1. Nam mô a Di Đà Phật con nghe thầy đọc kinh con hiểu biết về đạo làm người chúc thầy luôn mạnh khỏe có những bài Kinh hay

 2. Nam. Mô. A. Di. Đà. Phật nam. Mô. Bổn sư. Thích. Ca. Mâu ni. Phật nam. Mô. Di. Lặc. Tôn. Phật nam. Mô. Đại. Bi. Hội. Thưởng phật. Bồ. Tát nam mô. Quán. Thế. Âm. Bồ tát nam. Mô. Quan. Vương. Phật. Bồ tát. Ma. Ha. Tát con. Xin sam. Hối đời. Trước. Hay. Đời. Này con. Xin. Tha. Thứ những. Gì. Con. Cưu. Mang. Thành thật. Sám. Hối bỏ. Tham. Sân. Si ba. Độc con. Cháu. Mai. Sau tu. Tâm. Tích đức. Nam. Mô. Đại. Từ đại. Bị. Bồ. Tát che. Chở. Chúng. Sanh. Gia. Hộ. Độ. Trì an. Lành. Twm. An. Lạc. A. Di. Đà. Phâtp

 3. NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu Ni Phật
  NAM MÔ Bổn sư thích Ca Mẫu NI Phật
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Linh cảm Quán Thế âm bồ tát

  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Quán thế âm bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  NAM MÔ Đại Từ Đại Bi Hai Hội Thượng Phật Bồ tát
  Con xin chấp tay nguyện cầu bề trên các ngài Đức Phật Thế Tôn chư Phật mười phương gia hộ độ trì cho gia đình con được khỏe mạnh bình an bệnh tật được tiêu trừ hạnh phúc tai qua nạn khỏi mọi sự an Lạc thuận hoà vinh quý mọi sự suôn sẻ Làm ăn gặp nhiều may mắn con cái ngoan biết vâng lời con để trở nên con người tốt đừng đi vào con đường Lô đề nghiện ngập Để biết tu chí Làm ăn biết Chi Tiêu đồng tiền biết tiết kiệm biết đối xử với mọi người biết giúp đỡ cho gia đình con được toại nguyện Con Xin đem công Đức này hồi hướng về tây phương tịnh độ trên đền Bổn ơn nặng dưới cứu khổ Ba đường Xin oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hữu tình và vô tình nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề ơn một báo thân này sanh qua cõi cực Lạc con xin cảm ơn bạch Thầy đã tụng kinh cho chúng con nghe rất hay và có ý nghĩa Con và mọi người đều hướng về phật pháp nhiều hơn
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật
  NAM MÔ A Di Đà Phật

 4. Nam mô bổn sư thích ca mau ni Phật ,
  Nam mô a di đà Phật ,
  Nam mô quan thế âm bô tát "
  ~ ☆ ☆ ☆ ~

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *