43 thoughts on “MV Những Bản Hit Của Châu Khải Phong 2018 – Liên Khúc Nhạc Trẻ Hay Nhất 2018 Châu Khải Phong

  1. Phải thừa nhận là giọng của ckp khỏe, nge hát mà mê, lúc nào cũng thích cài nhạc chờ ckp, cả bài nhật ký đẫm nước mắt nữa nge hay rất tâm trạng

  2. Hoa vinh và châu khai phong bạn thích ai hơn mình thì thích châu khai phong bạn thích ai hay bình luật dưới nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *