MÙNG 5 ÂM Tháng 11 ÂM Mở Kinh Địa Tạng Cầu AN Tiêu Tan Bệnh Tật Phúc Lộc Đầy Nhà Gia Đạo Bình An – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

#kinhphat #kinhphatnhiemmau #tungkinhphat

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

8 thoughts on “MÙNG 5 ÂM Mở Kinh Địa Tạng Cầu AN Tiêu Tan Bệnh Tật Phúc Lộc Đầy Nhà Gia Đạo Bình An

 1. Nam mô a di đa phat
  Nam mô quan thê âm bô tat
  Nam mô đai hiêu muc kiên liên bô tat
  Nam mô thanh tonh đai hai chung bô tat
  Nam mô đia tang vương bô tat

 2. Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Con rất hoan hỷ mỗi sáng thức dậy con đọc tung tập kinh địa tạng bồ tát thấy thanh tâm an lạc gia đạo bình an con kính mong trương trình và các thầy có nhiều sức khỏe để mỗi sáng con đươc tụng cùng thầy con xin tri ân công đức của thầy

 3. ✔ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  …..Nam Mô A Di Đà Phật…..
  …..Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát…..
  …..Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương
  …..Bồ Tát Ma Ha Tát…..

 4. Nam mô a di đà phật -xin phật độ mọi người đều bình an -hạnh phúc -an lạc -được nhiều sức khỏe -con nam mô a di đà phật -😢😢😢😢😢😢……….😂😂😂😂😂😂….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *