18 thoughts on “Múa – Những điều thầy chưa kể – lớp 4.1 Trường TH Thuận Phú 2

  1. Tui thứ tư tuần sau tui thi múa 20/11 nè các thầy cô giáo ở trường thị trấn về xem và đạt giải mấy tui đang lo quá nè huhu thua thì ngại lắm 😅😅😅😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *