16 thoughts on “Múa khơ me gáo dừa 9a9

  1. lên tìm kiếm gõ : Robam Kouoh Tro Lok . đấy mới đúng nhạc với đúng điệu chính chứ cái này là nhạc quá hiện dại múa sẽ ko hay , và làm mất đi nét truyền thống

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *