14 thoughts on “Mua hàng và không nhận, Chúng tôi cũng biết buồn chứ. NHƯNG chúng tôi chọn thái độ TÍCH CỰC

  1. Em cũng bức xúc vụ này lắm… Ko có tiền thì đừng đặt…. Thử nếu là mình bán hàng đi rồi mới biết nỗi khổ bom hàng

  2. Cho qua đi cháu ạ, đừng bận tâm nhiều, mình cứ làm tốt và chân thật thì sẽ có kết quả tốt thôi …

  3. Là ng bán hàng lâu năm thì gặp những chuyện này là bt. Xác định làm lâu dài thì ko gặp những chuyện này thì quá lạ

  4. E bít a bán rất uy tín nh s có ng đặt mua rj k nhận w ta .s k nghĩ đén ng vận chuyển xa xôi😶😟 e k như w

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *