11 thoughts on “Mũ 3/4 Royal M139 Kính Âm Gọn Nhẹ

  1. sau 1 năm sử dụng thì mình vẫn thích nón này, kính nó dấu vào trong nên hiếm khi bị trầy, kín gió ko lọt nước mưa, mút cũng êm đi lâu vẫn thoải mái, chỉ có chê cái khóa, và kính đi ban đêm hơi tối, nói chung là sau 1 năm vẫn xài tốt, nên mua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *