Mỗi Tối Bật Nghe Kinh Này Hút Hên Vào Nhà Tiền Vô Như Nước Sông Đà !
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

6 thoughts on “Mỗi Tối Bật Nghe Kinh Này Hút Hên Vào Nhà Tiền Vô Như Nước Sông Đà !

 1. nam mô a di đà phật cầu đức phật tổ phù hộ cho toàn thảy chúng sanh mãi yên lành. thành tâm hướng phật.

 2. Con na mo a di da phat..con lay wan the am bo tat.lay duc phat.phu ho cho gd con chau noi ngoai trong nga luon mk vvhp moi su an lanh van su nhu y.con na mo a di da phat

 3. Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô quán thế âm bồ tát
  Nam mô Đại thế Chí bồ tát
  Nam mô địa tạng Vương bồ tát
  Nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma ha tát

 4. Nam mô a gi đà phật Nam mô a di đà phật Nam mô a di đà phật Con cau phật Cho gia đình Con bình an mạnh khỏe con cau cho gia đình con ben noi ben ngoai binh an khỏe mạnh

 5. Năm mo a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 con năm mo Qoan thế âm bồ tát như lai 🙏🙏🙏🌷🌷🌷 năm mo a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *