Mỗi Ngày Mở Kinh Này Nghe”HƯỞNG LỘC TRỜI BAN”Vận May Phú Quý Tới Chật Nhà – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

16 thoughts on “Mỗi Ngày Mở Kinh Này Nghe”HƯỞNG LỘC TRỜI BAN”Vận May Phú Quý Tới Chật Nhà – Kinh Phật Nhiệm Màu

  1. Nam mô bổn sư thich ca mâu ni phật
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô a di đà phật
    Nam mô a di đà phật
    🌹🙏🌹🙏🌹🙏

  2. Nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô a Di Đà Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại từ đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại thế chi bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô đại bi hội thưởng Phật bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô kinh địa tạng Vương bồ tát nam mô hương van cái bô tác nam mô hương van cái bô tác nam mô hương van cái bô tác nam mô hương van cái bô tác nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật nam mô tâm đa la ni a Di Đà Phật kuu khổ kuu nạn cho tất cả trong gia đình con cháu kheo mạnh bình an luôn luôn hạnh phúc đi đến nơi về đến chốn Việt làm thuận lợi con cháu hiền lành ngoan ngoãn học hành thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *