Mỗi Ngày Mở Kinh Lên “RƯỚC LỘC VÀO NHÀ” Gia Đạo Sức Khỏe Làm Ăn Phát Đạt Hưởng Phước Đời Đời ! Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

12 thoughts on “Mỗi Ngày Mở Kinh Lên “RƯỚC LỘC VÀO NHÀ” Gia Đạo Sức Khỏe Làm Ăn Phát Đạt Hưởng Phước Đời Đời

  1. Nam mô a di đà phật con xin đức phật tư bi che chở cho hai mẹ con con được mạnh khỏe được bình an vô sự được điều lành đem đến điều giữ đem đi nam mô a di đà phật

  2. Đạo phật giáo là nơi con và gia đình con luôn nương tựa vào vì phật luôn rộng lòng từ bi tiếp độ 💛

  3. Tình yêu thương của phật đã dạy con nên người con nhớ phật thương tình nam mô a di đà phật 🙏🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *