Mỗi Ngày Bật Kinh Lên Sẽ Được Phù Hộ”TÀI LỘC ĐẦY NHÀ”Vận May Cả Tháng An Lạc – Kinh Phật Nhiệm Màu

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật

Kinh Phật Sẽ luôn đồng hành cùng quý phật tử luôn đăng tải video Kinh Phật hay và mới nhất từ các Đại Đức Thượng Tọa Việt Nam có giọng tụng hay nhất truyền cảm nhất để quý phật tử nghe kinh an lạc mỗi ngày trong cuộc sống luôn an vui đạt đến giải thoát trong trong một đời ngắn ngủi
Kinh Phật chúc quý phật tử nghe kinh thân tâm thanh tịnh gia đạo bình an vạn sự như ý

nhớ Like và đăng ký kênh để lời phật dạy đi đến khắp nơi mọi công đức có được xin hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh tình giữ vô tình đồng thành

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Xử Lý Chất Thải: https://keshadaily.com/category/xu-ly-chat-thai

24 thoughts on “Mỗi Ngày Bật Kinh Lên Sẽ Được Phù Hộ”TÀI LỘC ĐẦY NHÀ”Vận May Cả Tháng – Kinh Phật Nhiệm Màu

  1. Con nam mô a Di Đà Phật con xin quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho con tai qua hạn khỏi con nam mô a Di Đà Phật

  2. ✔ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
    ~~ Nam Mô A Di Đà Phật ~~
    ~~ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ~~
    ~~ Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *