10 thoughts on “Mở loa soi nội thất JBL TLX 150 bát 20 giá 4t2 0938.259.433

  1. Đánh hai cầu A+B ( hai cặp loa cùng một lúc )
    THƯỜNG LÀ TỪ 8 ohm đến 16 ohm ( trở kháng )
    Lê Huy ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *