8 thoughts on “Mô hình nuôi tôm quảng canh vốn ít, lời nhiều

  1. 18 hecta là 180 công, diện tích lớn kinh khủng. Sao giống lại có 1tr đồng. 70đ/con, 1tr đồng là 14,000 con giống. Với số lượng này chắc chỉ cho 1 công. Làm phóng sự kiểu này là không có tâm. Người dân nghe theo sẽ chịu thiệt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *