11 thoughts on “Mô hình nuôi cá lóc hộ gia đình ll nuoi cá lóc bằng thức ăn công nghiệp

  1. Nhà bạn nuôi cá lóc nhìu gê nha.mà nuôi chung nhìu quá thì cá có cắn lộn ko vậy.chứ cá lóc nó thường hay căn nhau lắm

  2. Mô hình nuôi cá lóc nhà bạn rộng lớn woa , cho ăn gõ vào thùng nhìn cá bơi lại ăn thích ghê hjhj.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *