MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU ĐẠT HIỆU QUẢ CAO
Nuôi cá chạch lấu – hướng phát triển mới cho ngành thủy sản Tân Châu
Có giá trị kinh tế cao, cá chạch lấu là loại thủy sản mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho nông dân trong nghề nuôi thủy sản Tân Châu. Sau 5 tháng thả nuôi, mô hình nuôi cá chạch lấu trong bể lót bạt do Trạm Khuyến nông thị xã Tân Châu triển khai thực hiện tại hộ chú Trương Văn Nam, xã Vĩnh Xương bước đầu mang đến nhiều kết quả tích cực.

Nguồn: https://keshadaily.com/

Xem thêm bài viết: https://keshadaily.com/category/nong-nghiep

7 thoughts on “MÔ HÌNH NUÔI CÁ CHẠCH LẤU TẠI THỊ XÃ TÂN CHÂU ĐẠT HIỆU QUẢ CAO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *