8 thoughts on “Mẹo phân biệt bắp cải Trung Quốc và Việt Nam | VTC

  1. Ham của rẻ, kém chất lượng là rước bệnh vào mỗi con người trong chúng ta. Không biết bên trong các chất đó như thế nào nhỉ ? rau giả, củ quả giả, nước uống giả. Thu mua điều, cây rau màu, tiêu chè non..v..v. Bà con chỉ hám lợi trước mắt mà đánh đổi bệnh tật sau này. Thà đắt 1 tí, hàng chất lượng, đảm bảo cuộc sống, thì chất lượng sẽ đi lên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *