33 thoughts on “MẸO LÀM XÚC XÍCH DAI GIÒN NGON ĐƠN GIẢN NHẤT

  1. Lưu yk.vừa say thịt hay bất cứ cái gì cũng đúng nên nói truyện nếu muốn nói thì ns trước đi .k người khác k nghe thấy ns ji cả….chắc bạn mới làm youtube

  2. Bên mình có bán dụng cụ nhồi xúc xích nhanh chóng, đơn giản (Các bạn cùng xem video nhé !!!)
    https://www.youtube.com/watch?v=nFbei47dwuE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *