21 thoughts on “Mẹo Hay 180 || Cách xếp quần áo một cách “tài tình” vào vali

  1. xếp thì gọn tới lúc lấy ra 1 bộ để mặc lại lôi ra 1 cục…lấy đc 1 bộ lại xếp lại 1 cuc nữa y củ …cách này chỉ tém để chứa dc nhiều hơn xíu thôi..không khả thi lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *