Link download:
– Mẫu báo cáo kế hoạch chi phí
– Mẫu báo cáo thực hiện chi phí (thực tế)
– Mẫu báo cáo so sánh giữa kế hoạch và thực hiện
– Mẫu biểu đồ so sánh giữa kế hoạch và thực hiện
Trong báo cáo đã được đặt table, bảng biểu, công thức tự động khi người lập báo cáo nhập số liệu về kế hoạch và thực hiện
Chi tiết chi phí trong báo cáo được chia thành các nhóm, loại và các đầu mục chi phí rất chi tiết.
Chia sẻ để tối ưu quản trị và thực hiện tốt công việc.
(Mẫu báo cáo được thừa kế, biên dịch và phát triển theo chuẩn Template của Microsofts), mẫu phân tích báo cáo tài chính.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

One thought on “MẪU BÁO CÁO QUẢN TRỊ, PHÂN TÍCH CHI PHÍ GIỮA BÁO CÁO KẾ HOẠCH VỚI THỰC TẾ

  1. Ad cho mình hỏi là mình gõ số vào nhưng do số dài quá nên không hiện được đầy đủ số vào các ô mà thay vào đó bị mã hóa thành dấu #. Minh đã cố gắng kéo dài ô ra để số hiển thị hết nhưng không được. Add giúp mình với.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *