Link tải file:
Đăng ký theo dõi Face book để cập nhật những thông tin hữu ích nhé:
—————————————————————————————-
Gồm 3 mẫu, tùy theo mong muốn, nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức sẽ lựa chọn, tùy chỉnh mẫu cho phù hợp. Thông tin trong báo cáo quản trị dòng tiền:
– Phân tích thu, chi chi tiết theo từng khoản mục
– Số liệu phân tích sẽ theo từng tháng trong năm
– Cho phép xem biểu đồ thông qua biểu đồ động (sử dụng Form Control) và Biểu đồ Grill của Excel
Báo cáo được đặt dạng table, công thức tự động. Mẫu báo cáo được thừa kế, biên dịch và phát triển theo chuẩn template của Microsofts, mẫu báo cáo tài chính nội bộ.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

3 thoughts on “MẪU BÁO CÁO QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN TRÊN EXCEL

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *