16 thoughts on “Mãi Yêu, Mãi Nhớ Một Người | Nhạc Buồn Thất Tình | Nghe Xong Nước Mắt Sẽ Rơi

  1. Mình từng yêu một người rất đậm sâu nhưng vì hoàn cảnh chúng tôi đã không còn gặp lại nữa cứ nghe nhạc này là mình lại khóc 😓

  2. 😙😍😚🤗☺️😋🙂😉😋😎😚😉😎😊☺️😋☺️☺️☺️☺️😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *