10 thoughts on “[ LÝ THUYẾT CẮT MAY] Công thức thiết kế quần tây nữ chi tiết | BÀI 4

  1. Mới học cắt may thi đầu tiên mh nên học kiến thức j trước tiên vậy các ban. Cam ơn moi người

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *