2 thoughts on “LÝ CON CUA – karaoke – VNTkaraoke

 1. Lời bài hát
  LÝ CON CUA ( Dân ca Đồng Tháp)
  Con qua quầy nó ở mà hàng quay
  Con qua quầy nó ở hàng quay
  Nó nghe quầy giọng lý quay
  Kỉnh kình càng
  Kỉnh kình càng
  Nó kêu bớ bạn, bớ bạn bò lên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *