5 thoughts on “Lòng mẹ hậu phương-NS Phan Thành Nu

  1. bài này có Thành Thoảng hát rất tuyệt vời, PTN hát cũng hay nhưng nhịp đàn của vọng cổ cải lương bây giờ nghe k hay bằng trước kia, chậm chạp rời rạt ,thiếu hùng hồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *