14 thoughts on “Loa Lời Hàng Mỹ Hiệu ERA (7.6kg 1 loa) (Vũ 0908804711)

  1. Loa nặng nhẹ tùy thuộc vào từ lớn bé vỏ loa. Quan trọng là từ ntn thôi. Từ neo thì ko cần nặng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *