21 thoughts on “LK_ Nhạc trẻ xưa cực hay remix _ Những ca khúc Hot nhất của thế trước

  1. Nge nhạc trẻ này lại nhớ lại thời xưa đi tán gái nhảy nhót vui nhộn mà giờ đây đầu tóc mấy mầu roài!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *