30 thoughts on “Lk nhạc chế “có tiền để làm gì?”-ku vàng 2019

  1. Nữa ngu nữa có tiền đặng ăn ngon mặt sướng.nói có tiền để làm gì vậy mấy thằng bán ma tuý làm gì đặng nó ăn chơi xa đoạ rồi vào tù.

  2. Bài hát thag em học lóm của đàn anh mang theo cả cuoc đời…. cảm ơn anh trai. Thích lắm luôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *