29 thoughts on “LK Nhạc Chế Bolero Nhà em có ba làm cán bộ ,ơn cha mẹ , nhạc chế năm cam Lục văn chung

  1. Hát hay lắm em trai. Anh nghe hoài mà không chán chúc em thành công trên mọi lĩnh vực nhé .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *