27 thoughts on “Linh Huệ – Giọng Ca Trong Trẻo Ngọt Ngào Nhất Làng Tân Cổ Cải Lương, Hay Tê Tái Lòng

  1. Cô" linh huê " thân tuong cua con con có giọng hát và luyến lay giong co ma k được hơi dài giong co , nhưng du sao con cua cam ơn thượng đế da cho con giong hát luyến lay giong co

  2. Cô Linh Huệ Hát giọng luyến lấy hay quá dài nữa ước chi con có giọng hát giống cô
    Tuyệt vời Cô Linh huệ oi

  3. Cô Linh Huệ đẹp sắc nước hương trời , mà lại hát rất hay , nhưng không biết tại sao không có cải lương video về cô ???? Yêu cô ước gì được nhìn thấy cô

  4. Bạn nào có tuong đêm hông lâu do Minh Vương, Linh Huệ, Kiều Hoa,..đong kg tai lên cho ca nhà nghe với, mình tìm hoài kg có!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *