3 thoughts on “Liên Khúc Nhạc Trẻ – Tú Quyên, Nini, Huy Vũ

  1. Nice ride, trcnsound lái xe ở Saigon đó à?
    Đoạn Tôn Đức Thắng qua cầu Khánh Hội đến Hoàng Diệu Kim Ho cũng hay đi 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *