4 thoughts on “Liên khúc nhạc không lời Việt nam .

  1. Nhạc ko lời quả là hay, xem đôi cá âu yếm nhau cũng thấy thế giới động vật cũng rất có tình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *