22 thoughts on “Lịch tập TĂNG CHIỀU CAO SÁNG 20 Phút Mỗi Ngày – HLV Ryan Long Fitness

  1. Ngta nói sáng sớm mà tập thể dục là đỗ mồ hôi lạnh có hại cho thận . Nếu chưa ăn sáng bài tập này ko khả thi lắm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *