Nhận video mới (Theo dõi kênh):
Phần mềm kế toán GAM hoàn thiện chức năng hỗ trợ lập và kết xuất Thuyết minh báo cáo tài chính TT200, TT133 ra File Excel theo mẫu của BTC.

Tải ngay tại đây:
Trang hỗ trợ: , báo cáo tài chính mẫu.

source: https://keshadaily.com

Nghe thêm các bài viết Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm: https://keshadaily.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *