21 thoughts on “Lần đầu được chạm tay vào loa Ar3 lưới kim tuyến cầu nổi mid hở sung sướng – 0969789779

  1. Hàng đồng nát bán giá vừa phải cho anh em còn có cơ hội thưởng thức.
    Ở bên tây là rác đó mọi người.

  2. Cho hỏi ngu tí anh thái, ar1 loại nào có thể qua ar3 như a vừa giới thiệu ko a. Và đầu cối 635d mũi bò mắt hơn ko mũi ko a

  3. Nói về vua nhạc vàng thì dòng loa này là sư phụ rồi.nhưng kén amply lắm.nếu ghép chuẩn thì vô đối

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *