15 thoughts on “lái xe mạo hiểm

  1. thật sự mà nói . xe tốt lốp tốt. nên đường chăc chắn . chỉ đòi hỏi cẩn thận. kỹ năng. theo mình với địa hình này cua tay áo nhiều ko nên dùng xe 4 chân vì tay lái ko rộng. dùng 3 chân là ok tay lái rộng cua 1 đỏ là ok.

  2. nghề nghiệp họ quen hết mà.mỗi người 1 việc khéo đi trên đường tai nạn còn nhiều hơn là đi như thế này

  3. Xe ngon vậy chạy có hai cục là bình thường . Về việt nam phải ít nhất là hai cục . Nhưng làm j có xe ngon thế này mà chạy trong núi toàn xe ghẻ hết đát vẫn chạy ầm ầm . Phục độ liều của người việt hơn nhiều

  4. bình thường mà, xe Đức ngon, đường nền đá chắc chắn, mấy tài này gặp lái xe sông đà 9 chạy thủy điện thì vẫn phải bái sư đấy. còn vãi hơn nhiều.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *